| |     latinica | english  
Насловна
Громадянство

Громадянство

Питання громадянства регулюються Законом Республіки Сербія «Про громадянство» та Законом Республіки Сербія «Про внесення змін до Закону про громадянство»

ЯКИМ ЧИНОМ НАБУВАЄТЬСЯ ГРОМАДЯНСТВО РЕСПУБЛІКИ СЕРБІЯ

І Набуття громадянства за походженням

ІІ Набуття громадянства через прийняття до громадянства Республіки Сербія

ІІІ Громадянином Республіки Сербія можна стати за певних умов шляхом внесення до реєстру громадян Сербії

 ЯК ПРИПИНЯЄТЬСЯ ГРОМАДЯНСТВО РЕСПУБЛІКИ СЕРБІЯ

 Припинення громадянства Республіки Сербія внаслідок виходу з громадянства

Припинення громадянства внаслідок його втрати

ВИ ВИЙШЛИ З ГРОМАДЯНСТВА РЕСПУБЛІКИ СЕРБІЯ І БАЖАЄТЕ ЗНОВУ ЙОГО НАБУТИ

У ВАС НЕВРЕГУЛЬОВАНЕ ПИТАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СТАТУСУ

КУДИ ПОДАЄТЬСЯ ЗАЯВА ЩОДО ГРОМАДЯНСТВА ТА ХТО ПРИЙМАЄ РІШЕННЯ

Для отримання більш детальної інформації зверніться до консульського відділу Посольства. 

 

ЯКИМ ЧИНОМ НАБУВАЄТЬСЯ ГРОМАДЯНСТВО РЕСПУБЛІКИ СЕРБІЯ

І Набуття громадянства за походженням

Громадянство Республіки Сербія за походженням (за певних умов) набувають діти, обоє або один з батьків яких має громадянство Республіки Сербія на момент народження дитини.
Нагадуємо про необхідність вчасного подання документів до дипломатично-консульського представництва Республіки Сербія з метою внесення дитини до реєстру громадян.

Якщо при народженні дитини обоє батьків були громадянами Сербії, ця дитина досягла повноліття (але не старша 23 років), проте залишилась без громадянства і не була внесена до реєстру громадян, у цьому випадку можна подати заяву про набуття громадянства до консульсько-дипломатичного представництва Республіки Сербія.     


ІІ Набуття громадянства через прийняття до громадянства Республіки Сербія

А) Якщо Ви іноземець і маєте дозвіл на постійне проживання в Республіці Сербія, Ви можете отримати сербське громадянсьво за наступних умов:

1. якщо Вам виповнилося 18 років і Ви є дієздатною особою;
2. якщо Ви вийшли з іноземного громадянства або можете надати підтвердження про те, що вийдете з іноземного громадянства у разі набуття громадянства Республіки Сербія;
3. якщо до моменту подання заяви на отримання громадянства Ви щонайменше три роки безперервно проживали на законних підставах на території Республіки Сербія;
4. у разі подання письмової заяви про те, що вважаєте Республіку Сербія своєю державою.

Б) Якщо іноземець/ка перебуває в зареєстрованому шлюбі з громадянином/кою Республіки Сербія щонайменше три роки та має дозвіл на постійне проживання в Республіці Сербія, він може бути прийнятий до громадянства Республіки Сербія після подання письмової заяви про те, що вважаєте Республіку Сербія своєю державою.

В) Якщо Ви емігрант з Республіки Сербія або його нащадок, Ви можете бути прийняті до громадянства Республіки Сербія, якщо Вам виповнилося 18 років і Ви є дієздатною особою, за умови подання письмової заяви про те, що вважаєте Республіку Сербія своєю державою.

Для прийняття емігранта до громадянства Республіки Сербія не потрібен вихід з іноземного громадянства. Це означає, що Ви можете мати подвійне громадянство, Вам необов’язково проживати в Республіці Сербія та мати дозвіл на постійне проживання.

Г) Якщо Ви сербської національності і не маєте дозволу на проживання на території Республіки Сербія, у Вас є право згідно зі ст. 23 Закону бути прийнятим до громадянства Республіки Сербія без необхідності виходу з іноземного громадянства. Умовою для цього є досягнення 18-річного віку та дієздатність, а також необхідність подання письмової заяви про те, що Ви вважаєте Республіку Сербія своєю державою.     

ІІІ Громадянином Республіки Сербія можна стати за певних умов шляхом внесення до реєстру громадян Сербії

Цей спосіб набуття громадянства регулюється ст. 52 Закону, де сказано:

«Громадянином Республіки Сербія за цим Законом вважається громадянин СФРЮ, який станом на 27.02.2005 року мав громадянство іншої республіки колишньої СФРЮ або громадянство іншої держави, утвореної на території колишньої СФРЮ, а також протягом щонайменше дев’яти років проживав на законних підставах на території Республіки Сербія, у разі подання письмової заяви про те, що вважає Республіку Сербія своєю державою, та заяви про внесення до реєстру громадян Республіки Сербія.

Письмова заява та заява, зазначена в п. 1 цієї статті, подаються до органу внутрішніх справ за місцем проживання заявника.

Громадянином Республіки Сербія за цим Законом також вважається громадянин Чорногорії, який станом на 03.06.2006 року був зареєстрований за місцем проживання на території Республіки Сербія, у разі подання письмової заяви про те, що вважає Республіку Сербія своєю державою, та заяви про внесення до реєстру громадян Республіки Сербія.

Заяви, зазначені у пунктах 1 і 2 цієї статті, подаються у п’ятирічний термін з моменту набуття чинності цього закону.

Заява про набуття громадянства Республіки Сербія згідно зі ст. 52 п. 1 і 2 подається до органу внутрішніх справ за місцем проживання заявника».
  

ЯК ПРИПИНЯЄТЬСЯ ГРОМАДЯНСТВО РЕСПУБЛІКИ СЕРБІЯ

Припинення громадянства Республіки Сербія внаслідок виходу з громадянства

Громадянство Республіки Сербія припиняється, якщо громадянин Республіки Сербія подав заяву про вихід з громадянства та за наступних умов:

1. при досягненні 18-річного віку;
2. якщо відсутні перешкоди у вигляді військового обов’язку; 
3. якщо виконані всі податкові та інші законні зобов’язання в Республіці Сербія;
4. якщо врегульовані майново-правові питання чоловіка/дружини, батьків та дітей по відношенню до осіб, які живуть в Республіці Сербія;
5. якщо проти цієї особи в Республіці Сербія не порушено кримінальних справ за незаконні дії, вчинені під час перебування на службовій посаді; у разі засудження в Республіці Сербія до тюремного ув’язнення – за умови, що особа відбула покарання;
6. якщо особа має іноземне громадянство або доказ про подальше прийняття до іноземного громадянства.     

Припинення громадянства внаслідок його втрати

Якщо Ви повнолітній, народилися та проживаєте за кордоном і маєте іноземне громадянство, то за відповідною процедурою можете до досягнення 25-річного віку вийти з громадянства Республіки Сербія.
 

ВИ ВИЙШЛИ З ГРОМАДЯНСТВА РЕСПУБЛІКИ СЕРБІЯ І БАЖАЄТЕ ЗНОВУ ЙОГО НАБУТИ

Якщо Ви вийшли з громадянства Республіки Сербія та набули іноземне громадянство, або за зверненням батьків Ваше громадянство припинилося внаслідок виходу або втрати, Ви можете знову набути громадянство Республіки Сербія шляхом подання заяви про повторне набуття громадянства Республіки Сербія. Для цього Ви маєте досягти 18-річного віку, бути дієздатним та подати письмову заяву про те, що вважаєте Республіку Сербія своєю державою.

Звертаємо увагу на те, що в багатьох державах відповідно до їх законів про громадянство передбачається попереднє отримання згоди компетентного органу на повторне набуття іноземного громадянства. У разі відмови в наданні дозволу передбачається позбавлення набутого громадянства цієї країни.   

У ВАС НЕВРЕГУЛЬОВАНЕ ПИТАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СТАТУСУ

Якщо Ви набули громадянство Республіки Сербія, проте запис про Ваше народження не внесений до відповідної Метричної книги Республіки Сербія або Ви не внесені до реєстру громадян Республіки Сербія, які велися до цього згідно з законодавством, Міністерство внутрішніх справ затвердить Ваше громадянство на підставі Вашого звернення, заяви відповідного органу, що веде справу щодо реалізації Ваших прав, або за заявою органу, що має відповідні службові повноваження. 

Рішення про затвердження громадянства Республіки Сербія приймає Міністерство внутрішніх справ.
 

КУДИ ПОДАЄТЬСЯ ЗАЯВА ЩОДО ГРОМАДЯНСТВА ТА ХТО ПРИЙМАЄ РІШЕННЯ

Рішення щодо заяв про набуття та припинення громадянства Республіки Сербія приймає Міністерство внутрішніх справ Республіки Сербія відповідно до своїх повноважень, визначених законом.

Заяви про набуття та припинення громадянства подаються до органу внутрішніх справ за місцем проживання або реєстрації заявника або ж через відповідне дипломатично-консульське представництво Республіки Сербія, яке їх негайно передасть Міністерству внутрішніх справ.

Заява про набуття та припинення громадянства Республіки Сербія подається особисто або через довірену особу. Замість недієздатної особи заяву подає її опікун, а замість дитини до 18 років – один з батьків, включаючи подання заяви про те, що особа вважає Республіку Сербія своєю державою. Дитина, яка досягла 14-річного віку, повинна дати свою згоду.

Особі, яка подає заяву про набуття або припинення громадянства, видається довідка про цю дію.

ПРИМІТКИ:


Більш детальну інформацію про умови, необхідні документи, які слід подати, процедуру та витрати можна отримати в дипломатично-консульському представництві Республіки Сербія у Вашій країні. Звертаємо Вашу увагу на те, що вищезазначена інформація є базовою, а в кожному конкретному випадку застосовуються норми Закону «Про громадянство» загалом та інші закони (www.mup.gov.rs).

Для подання заяв щодо громадянства використовуйте наступні зразки:

Заява про те, що ви вважаєте Республіку Сербія своєю державою

 

Заява про те, що ви вважаєте Республіку Сербія своєю державою .pdf
Внесення запису про народження дитини за кордоном до Книги реєстрації народження та до реєстру громадян Республіки Сербія – зразок № 1 .pdf                            
Заява про прийняття до громадянства Республіки Сербія – зразок № 2 .pdf
Протокол про надання дитиною, яка досягла 14-річного віку, згоди на прийняття до громадянства Республіки Сербія та заява .pdf
Заява емігранта щодо прийняття до громадянства Республіки Сербія – зразок № 3 .pdf
Заява про прийняття до громадянства Республіки Сербія на підставі ст. 23 п. 1 Закону – зразок № 4 .pdf
Заява про прийняття до громадянства Республіки Сербія біженця, вигнанця або переселенця на підставі ст. 23 п. 2 Закону – зразок № 5 .pdf
Заява про вихід з громадянства Республіки Сербія – зразок № 6 .pdf
Анкета до заяви про вихід з громадянства Республіки Сербія .pdf
Протокол про заяву дитини, яка досягла 14-річного віку, та заява про вихід з громадянства Республіки Сербія .pdf
Заява про повторне набуття громадянства Республіки Сербія – зразок № 7 .pdf
Заява про затвердження громадянства Республіки Сербія – зразок № 8 .pdf

   
 


Версія для друку
Консульськi послуги
Виконання міжнародних угод про соціальне страхування
Статусні питання
В’їзд у Сербію - візи
Митниця
Громадянство
Засвідчення документів
Військовий обов’язок
Інші консульські послуги
ВАРТІСТЬ КОНСУЛЬСЬКИХ ПОСЛУГ
Заяви