| |     latinica | english  
Насловна
Інші консульські послуги

Інші консульські послуги

ВИДАЧА СУПРОВІДНОГО ДОКУМЕНТУ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ ТІЛА ПОКІЙНОГО

СПАДОК ЗА КОРДОНОМ

СОЦІАЛЬНІ УГОДИ

МІЖНАРОДНА ПРАВОВА ДОПОМОГА

ДІЇ ЩОДО ПЕРЕЛЬОТУ ЛІТАКА

Для отримання додаткової інформації зверніться, будь ласка, до консульського відділу Посольства.
 

 

Виконання міжнародних угод про соціальне страхування

Під час виконання міжнародних угод про соціальне страхування безпосередніми учасниками є відповідні отримувачі соціального страхування, Дирекція республіканського фонду з питань пенсійного страхування та страхування з причин інвалідності та Дирекція фонду краю з питань пенсійного страхування та страхування з причин інвалідності, а також відповідні філії з питань пенсійного страхування та страхування з причин інвалідності, Республіканський фонд страхування здоров’я з його структурними підрозділами та структурні підрозділи Національної служби працевлаштування за підтримки (з окремих питань) відповідних міністерств – Міністерства праці, працевлаштування та соціальної політики і Міністерства охорони здоров’я.   

При реалізації прав, що випливають з міжнародних угод про соціальне страхування, особи повинні знати наступне:

- Чинні міжнародні угоди про соціальне страхування стосуються області пенсійного страхування та страхування з причин інвалідності, а також страхування здоров’я. Отримувачі пенсійного страхування, страхування з причин інвалідності та страхування здоров’я, які здобули право на нього, працюючи за кордоном, безпосередньо реалізують своє право на страхування в Республіці Сербія.

- З метою реалізації права на захист здоров’я проводиться процедура із застосуванням норм угоди за участі відповідної філії страховика здоров’я та іноземного фонду/ організації зі страхування здоров’я.

- Довідку про право на охорону здоров’я під час тимчасового перебування за кордоном видає філія страховика, де була застрахована особа, на двомовному бланку.

- Довідку для представників дипломатично-консульського представництва Республіки Сербія, які працюють за кордоном, видає філія страхування здоров’я в м. Белграді.

- Іноземний фонд/ організація зі страхування здоров’я відповідає за виплати громадянам Республіки Сербія, які тимчасового проживають в державі, в угоді з якою передбачено користування правом охорони здоров’я.

- Страхувальники-іноземці, які тимчасово проживають в Республіці Сербія, довідку подають до філії страхування здоров’я в за місцем свого тимчасового проживання.     

- Страхувальники, отримувачі виключно іноземної пенсії, які проживають в Республіці Сербія, звертаються до філії страхування здоров’я за місцем свого проживання. Страхувальники, отримувачі виключно сербської пенсії, які проживають за кордоном в державі, угодою з якою передбачений захист здоров’я, звертаються до фонду/ організації зі страхування здоров’я держави, де вони проживають.

- Питаннями реалізації права на пенсію із застосуванням положень угоди про соціальне страхування, підписаної з державами колишньої СФРЮ, займається філія пенсійного страхування та страхування з причин інвалідності держави, на території якої страхувальник був востаннє застрахований. Якщо від моменту закінчення страхування до початку процедури щодо виплат пройшло 12 місяців, звертатися необхідно до філії держави, на території якої проживає особа. За виконання положень угод про соціальне страхування, підписаних з іншими держававми, відповідальна Дирекція республіканського фонду з питань пенсійного страхування та страхування з причин інвалідності: м. Белград, вул. Александра Костича, 9; або Дирекція фонду краю з питань пенсійного страхування та страхування з причин інвалідності: 21000 Нові Сад, Житня площа, 3.

- Отримувач іноземної пенсії, який проживає в Республіці Сербія, подає іноземному страховику (за вимогою) довідку про те, що він живий. Довідку може засвідчити Дирекція республіканського фонду з питань пенсійного страхування та страхування з причин інвалідності, Дирекція фонду краю з питань пенсійного страхування та страхування з причин інвалідності, а також філія пенсійного страхування та страхування з причин інвалідності.

- Для реалізації права на виплати через безробіття необхідно звертатися до роботодавця, який є страхувальником.

 

Міжнародна правова допомога

Переміщення засуджених

Згідно з кримінальним законодавством Республіки Сербія існує можливість для громадян Республіки Сербія, засуджених до позбавлення волі за кордоном, продовжити відбування покарання в Сербії за умови, якщо з державою, де засуджений відбуває покарання, підписано міжнародну угоду або діє принцип взаємності. Особи, які мають дозвіл на проживання в Сербії або народилися на її території, можуть бути переміщені в Республіку Сербія для відбування покарання у разі, якщо з державою, де особу засуджено, підписано міжнародну угоду або діє принцип взаємності.   

Умови:
а) Засуджена особа повинна бути громадянином Республіки Сербія;
б) Рішення, прийняте іноземним судом, має бути остаточним;
в) Термін ув’язнення, який засудженому лишилося відбути, має бути не меншим, ніж шість місяців (згідно з Конвенцією) з моменту прийняття заяви про його переміщення, або бути необмеженим;
г) Засуджений повинен подати заяву, тобто надати згоду;
д) Кримінальний злочин, за вчинення якого особу засуджено за кордоном, повинен мати статус кримінального злочину в Республіці Сербія;
е) Дві держави повинні домовитися про переміщення засудженого.

Більше інформації можна отримати на сайті: http://www.mpravde.gov.rs

 

Дії щодо перельоту літака

Група з питань польотів входить до складу Відділу паспортів та перельотів літаків Міністерства закордонних справ Республіки Сербія. Група займається питаннями, що входять до спектру консульських справ, працюючи через специфічність своєї діяльності цілодобово (робочими днями, вихідними та на державні свята).

Найважливішими обов’язками Групи з питань польотів є наступні: 

1. Отримання дозволів на політ та посадку державних літаків Сербії на території іноземних держав за посередництвом дипломатично-консульських представництв Сербії (перевезення державних делегацій та посадовців найвищого рівня).

2. Прийом, обробка та видача дипломатичних дозволів на політ та посадку іноземних державних літаків на території Республіки Сербія, підтримуючи постійний зв’язок з іноземними дипломатично-консульськими представництвами та координуючи дії з компетентними державними органами Республіки Сербія (Міністерством оборони, Агентством контролю польотів, Директоратом цивільної авіації тощо).

а) В межах завдань, що стосуються отримання дипломатичних дозволів для польоту та посадки державних літаків Сербії за кордоном, з метою ефективності й оперативності, а також уникнення будь-яких неточностей, проблем або помилок, необхідно чітко дотримуватися наступних інструкцій:

1. Подання письмової заявки друкованими літерами (заповнений зразок). Заявка повинна містити всі необхідні дані про літак, повітряний маршрут (коридори), точки вльоту-вильоту, дати та час (у форматі UTC), мету польоту (точно вказати пасажирів) тощо. Потрібно точно зазначити країни, дозвіл яких запитується. Для деяких держав потрібно обов’язково заповнити окремі формуляри (наприклад, для Хорватії, Туреччини, Болгарії, Ірану, Великобританії, Білорусі, Чехії). Це практично означає, що крім головної заявки треба надати окрему анкету у разі необхідності отримання дозволу від вищевказаних країн. Компанія повинна зареєструвати звяку під відповідним номером, оскільки дипломатично-консульські представництва Сербії посилаються на нього, даючи відповідь. Також, потрібно вказати ім’я контактної особи, номери телефонів, факсів та мобільних, а також дійсну електронну адресу.

2. Беручи до уваги необхідність дотримання встановлених іншими країнами часових термінів, заявки потрібно подавати щонайменше за три робочі дні до запланованої дати польоту, якщо це можливо. При цьому, необхідно пам’ятати той факт, що деякі європейські країни не мають організованої чергової служби, яка видає дипломатичні дозволи на політ цілодобово (це Словенія, Нідерланди, Швейцарія, Бельгія, Чорногорія і т.п.).

3. З метою досягнення максимальної ефективності та кращої координації у спілкуванні «Заявник – Група з питань польотів» необхідно попередньо повідомити про надсилання заявки телефоном (запитати чергового співробітника Групи з питань польотів: моб.: +38166 806 61 06 або в робочий час з 08:30 до 16:30 – прямий тел.: +381 11 306 82 36 и 306 84 76).

4. У випадку зміни даних в головній заявці на політ потрібно спочатку негайно повідомити про них чергового Групи з питань польотів, а потім надіслати зміни МЗС. Змінена заявка надсилається в тій самій формі, що й головна.

5. Заявки надсилаються виключно в центральний офіс Міністерства закордонних справ Сербії (361 83 66 або 361 83 67). В надзвичайних випадках, які є виключенням, а не правилом, заявку можна надіслати на електронну адресу Центру зв’язку МЗС: msp.sv@mfa.rs, про що необхідно повідомити чергового співробітника Групи з питань польотів.

Всі зазначені формуляри доступні в електронній формі. Їх можна завантажити з сайту.

б) Заявки на отримання дозволу для польоту та посадки на території Республіки Сербія іноземних державних літаків (які подають іноземні дипломатично-консульські представництва) надсилаються Групі з питань польотів дипломатичним шляхом за три робочі дні до запланованої дати польоту, заповнивши формуляр, який теж можна знайти на сайті. Заявки на перевезення небезпечних матеріалів, зброї, боєприпасів та вибухівки подаються щонайменше за п’ять робочих днів до запланованої дати польоту з метою її вчасного подання до компетентного органу (Директорату цивільної авіації).

 

                    Назва документа

                         Розширення
 

Подання письмової заявки .doc
Зміни заявки .doc
Відміна заявки .doc

 


Версія для друку
Консульськi послуги
Виконання міжнародних угод про соціальне страхування
Статусні питання
В’їзд у Сербію - візи
Митниця
Громадянство
Засвідчення документів
Військовий обов’язок
Інші консульські послуги
ВАРТІСТЬ КОНСУЛЬСЬКИХ ПОСЛУГ
Заяви